Waarom vieren we Pasen?

Eigenlijk is Pasen best een gekke periode dat we feest vieren. In eerste instantie voelt het alsof we het kruisigen en overlijden van Jezus vieren. Dit is vaak wat wordt gezegd als de vraag wordt gesteld waar Pasen over gaat. De dood van Jezus slechts een onderdeel van het hele Paasfeest.

 

Witte Donderdag

Iedereen kent het verhaal uit de Bijbel waarin Jezus het laatste avondmaal heeft met Zijn apostelen, wat we herdenken op Witte Donderdag. Tijdens dit avondmaal maakt Hij bekend dat een van de apostelen Jezus zal verraden, waarna Hij Judas aanwijst. En zoals gezegd verraadt Judas Hem niet veel later.

 

Een belangrijke les die Jezus mee wil geven aan Zijn apostelen en volgelingen wordt soms ondergeschikt aan het verhaal van het verraad van Judas. Terwijl hier de kern van Gods liefde voor ons in verborgen zit. Tijdens de maaltijd maakt Jezus bekend wat de aankomende dagen zal gebeuren met Hem door een brood te breken en dit te delen met Zijn apostelen en wijn te zegenen en te delen met de tafelgasten. Tijdens het uitdelen legt Jezus uit dat het brood staat voor Zijn lichaam dat wordt gedeeld met de mensen en de wijn staat voor Zijn bloed dat wordt uitgegoten als offer voor de zonden van de mens.

 

Goede Vrijdag en Stille Zaterdag

En zoals Jezus voorspelde, verraad Judas Hem. Tijdens het vonnis dat daarop volgde werd bekend dat Jezus zal worden gekruisigd. Deze kruisiging herdenken wij op Goede Vrijdag. Jezus geeft Zijn leven op deze dag. Mensen waren uiteraard diep bedroefd en begraven Hem in een grot waar een grote kei voor wordt gezet. Op Stillle Zaterdag rouwen mensen om de dood van Jezus.

 

Pasen

En dan komt de belangrijkste gebeurtenis van allemaal: Jezus staat op uit de dood! En dit moet natuurlijk groots gevierd worden, wat wij graag doen op Pasen. Want hiermee laat God zien hoe groot en machtig Hij is.

 

Na Zijn opstanding vertelt Jezus aan Zijn volgelingen dat al duidelijk in de boeken stond geschreven dat Christus moest lijden om vervolgens na drie dagen uit de dood op te staan. Hiermee probeert God iets duidelijk te maken aan de mensen: Ieder die zijn zonden aan Christus belijdt, krijgt vergeving.

 

Dat betekent dat Pasen hét moment is geweest dat God ons de mogelijkheid heeft gegeven mensen te vergeven en om vergeving te vragen. Op deze manier hoef jij je zonden niet meer zelf te dragen, omdat Jezus dit voor je heeft gedaan.

 

Een prachtige gedachte, waardoor we nóg dankbaarder mogen zijn dat we Pasen vieren!

Sluit Menu