Voor moederdag: ‘Loflied van een sterke vrouw’ – Spreuken 31

Zondag 13 mei is het moederdag

Een dag om je moeder extra te waarderen en in de watten te leggen. Maar wist je dat er een heus ‘loflied voor een sterke vrouw’ is geschreven? Je leest het in Spreuken 31. En speciaal voor Moederdag lees je in dit bericht de versie van de Stichting Herziening Statenvertaling.

Loflied van een sterke vrouw (Spreuken 31)

10 Wie zal een deugdelijke vrouw vinden?
Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven.
11 Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot,
en bezit zal hem niet ontbreken.
12 Zij doet hem goed en geen kwaad,
al de dagen van haar leven.
13 Zij zoekt wol en vlas
en werkt volgens de wens van haar handen.
14 Zij is als schepen van een koopman,
zij laat haar voedsel van verre komen.
15 Zij staat op als het nog nacht is,
en geeft haar huisgezin voedsel,
haar dienstmeisjes het hun toegewezen deel.
16 Zij zet haar zinnen op een akker, en verwerft die,
van de vrucht van haar handen plant zij een wijngaard.
17 Zij omgordt haar heupen met kracht,
zij maakt haar armen sterk.
18 Zij merkt dat het met haar zaken goed gaat,
haar lamp dooft ’s nachts niet.
19 Zij steekt haar handen uit naar het spinnewiel
en haar handen houden een weefspoel vast.
20 Zij opent haar hand voor de ellendige,
zij spreidt haar handen uit naar de arme.
21 Zij is niet bevreesd voor haar huisgezin vanwege de sneeuw,
want heel haar huisgezin is in scharlaken gekleed.
22 Zij maakt voor zichzelf dekens,
van fijn linnen en roodpurper is haar kleding.
23 Haar echtgenoot is bekend in de poorten,
als hij daar zit met de oudsten van het land.
24 Zij maakt onderkleding en verkoopt die,
zij levert de kooplieden gordels.
25 Kracht en glorie zijn haar kleding,
zij lacht de komende dag toe.
26 Zij doet haar mond open met wijsheid,
onderricht uit genegenheid ligt op haar tong.
27 Zij houdt de gangen van haar huisgezin in het oog,
en brood van de luiheid eet zij niet.
28 Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig,
ook haar echtgenoot roemt haar:
29 Veel dochters hebben krachtige daden verricht,
maar jíj overtreft ze allemaal.
30 Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk,
een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden.
31 Geef haar van de vrucht van haar handen
en laten haar werken haar prijzen in de poorten.

Wil je samen met je moeder of met je kinderen een mooie Christelijke film of serie kijken?

Bekijk dan het grote aanbod aan Christelijke films en series op New Faith Network.

Sluit Menu