Groene kerken, schepping, evolutie: is groen de toekomst?

Wat heeft het geloof met ‘groen’ en zorgen voor het milieu te maken?

Kerken worden steeds groener. Dat was de strekking van een artikel op NOS.nl pas geleden. Voor een deel komt dat voort uit de ‘GroeneKerkenactie‘. Kerk in Actie en Tear stimuleren van daar uit dat kerken duurzamer en groener worden en dat die kerken – van beginner tot duurzame expert – elkaar kunnen vinden en stimuleren. Zoals bijvoorbeeld De Trefpuntkerk in Broek op Lange Dijk, waar zonnepalen in de vorm van een kruis op het dak zijn geplaatst. Maar, wat zegt de Bijbel eigenlijk over ‘groen’ zijn en zorgen voor het milieu? Lees verder onder de foto. En bekijk daar ook het verhaal van Orlando Bottenbley over het onderwerp ‘schepping vs evolutie’.

Een foto van een kerk waar op het dak zonnepanelen in de vorm van een kruis zijn aangebracht, dit is groen

De Bijbel over de waarde van de natuur

Natuurlijk is het belangrijk om goed zorg te dragen voor onze aarde. Alleen al omdat we nu verantwoordelijkheid willen nemen voor de generaties na ons. Maar zijn er ook specifieke christelijke redenen om ‘groen te doen’? Een blik in de Bijbel leert dat er verschillende dingen over geschreven zijn. Maar wat mij betreft staat de waarde van de natuur en onze leefomgeving nergens zo mooi beschreven als in Psalm 104. Uit deze tekst blijkt de liefde van God voor de natuur op één van de mooiste manieren. En de onderlinge afhankelijkheid van alle verschillende onderdelen. Lees het maar. Daar moeten we toch goed voor zijn?

U leidt het water van de bronnen door beken,

tussen de bergen beweegt het zich voort.

Het drenkt alles wat leeft in het veld,

de wilde ezels lessen er hun dorst.

Daarboven wonen de vogels van de hemel,

uit het dichte groen klinkt hun gezang (vers 10-12).

De bomen van de HEER zuigen zich vol,

de ceders van de Libanon, door hemzelf geplant.

De vogels bouwen daar hun nesten,

in hun kronen huizen de ooievaars.

De hoge bergen zijn voor de steenbokken,

in de kloven schuilen de klipdassen (vers 16-18).

Al u het duister spreidt, valt de nacht,

en alles wat leeft in het woud gaat zich roeren.

De jonge leeuwen gaan uit op roof,

brullend vragen zij God om voedsel (vers 20,21)

Hoe talrijk zijn uw werken, HEER.

Alles hebt u met wijsheid gemaakt, 

vol van uw schepselen is de aarde.

Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt.

Daar wemelt het, zonder tal,

van dieren, klein en groot (vers 24,25).

En allen zien ernaar uit

dat U brood geeft, op de juiste tijd.

Geeft U het, dan doen zij zich te goed,

opent zich Uw hand, dan worden zij verzadigd.

Verberg Uw gelaat en zij bezwijken van angst,

ontneem hun de adem en het is met hen gedaan,

dan keren zij terug tot het stof dat zij waren.

Zend Uw adem en zijn worden geschapen,

zo geeft U de aarde een nieuw gelaat (vers 27-30)

Orlando Bottenbley over ‘de schepping’

Er is nog wel eens discussie over het geloven in ‘De Schepping’ of in de evolutietheorie. Een kijker stelde ons hierover en Orlando Bottenbley geeft antwoord. Kijk het hieronder!

Orlando Bottenbley vertelt over geloven in de schepping of evolutie

We zijn allemaal gelijkwaardig

De mens is niet beter dan de natuur. We zijn allemaal gelijkwaardig en moeten vanuit die gedachte ook voor de natuur zorgen. Salomo schreef bijvoorbeeld: “Het lot van de mens is als dat van de dieren; hetzelfde lot wacht op hen beiden: zoals de een sterft, sterft de andere. Allen hebben dezelfde adem; de mens heeft geen voordeel boven het dier (…) Allen gaan naar dezelfde plaats; allen komen uit stof en tot stof keren allen terug” (Pred. 3: 19-20). Het is aan ons om God’s schepping te onderhouden en bewaren: “En de HERE God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren” (Genesis 2:15).

Het mooie van de natuur in beeld

Ik schreef er eerder ook al over, maar op New Faith Network vind je verschillende films en series waarin het mooie van God’s schepping te zien is. Lees daarover ook dit blog.

Sluit Menu